เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – หัวจับประเภท Traction Drive Speed Accelerator เครื่องมือคุณภาพมีประสิทธิภาพสูง โดย Marker SHOWA TOOLS