เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Traction Drive Speed Accelerator Band SHOWA TOOLS