เครื่องมืออุตสาหกรรม – เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Hard Chuck