เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ Hy-Dualic Chuck โดย Maker SHOWA TOOLS