เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – DRILL CHUCK BAND YUKIWA