เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ Borring System โดย Maker SHOWA TOOLS