เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ Face Mill Arbor โดย Maker SHOWA TOOLS