เครื่องมืออุตสาหกรรม – เครื่องมือกัดแต่งโลหะ Hard Chuck