เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – S-Holder โดย Maker SHOWA TOOLS