ครื่องมืออุตสาหกรรม – DEBURRING SYSTEM – DIAMOND NEEDLE FILES AND SET – HANDLE โดย NOGA