เครื่องมืออุตสาหกรรม – DEBURRING SYSTEM – DIAMOND NEEDLE FILES AND SET – SETS โดย NOGA