เครื่องมืออุตสาหกรรม – DEBURRING SYSTEM – Heavy Duty – S BLADES โดย NOGA