เครื่องมืออุตสาหกรรม-คีมตัดกันฉนวน1000โวล์ท,กรรไกรตัดเหล็กกันฉนวน100โวล์ท,คีตเตอร์ตัดท่อพลาสติกกันฉนวน1000โวล์ท