เครื่องมืออุตสาหกรรม-คีมปากจิ้กจกกันฉนวน1000โวล์ท/กันประกายไฟ