เครื่องมืออุตสาหกรรม-ประแจกันประกายไฟ-ประแจกันฉนวน1000โวล์ท