เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือชุดพร้อมกระเป๋าแข็ง