เครื่องมืออุตสาหกรรม-ไขควงกันฉนวน1000โวล์ท-ไขควงกันประกายไฟ