เครื่องมืออุตสาหกรรม-ชุดถาดเก็บเครื่องมือช่างและติดตั้งอุปกรณ์กันตก