เครื่องมืออุตสาหกรรม-ประแจแบบพิเศษทองเหลืองป้องกันการก่อเกิดประกายไฟ