เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือช่างอะเซทิลีนเซฟตี้ป้องกันการก่อเกิดประกายไฟ