เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือเกี่ยวกับท่อทองเหลืองป้องกันการก่อเกิดประกายไฟ