โปรโมชั่นใหม่ จาก HAIMER  2019

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/jsrimpex/