Technical Service Application JSR GROUP

เจ้าหน้าที่ฝ่ายให้บริการด้าน application

 • ให้คำปรึกษาความรู้สินค้าการเลือกใช้ Cutting Tools

 • ให้คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับแม่พิมพ์ทั้งหมด

 • Haimer Power Clamp

 • ให้คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับสูตรการคำนวน ConditionList Title

 • Haimer Balancing Machine Tool Dynamic

 • ให้คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับการเขียน G-Code

 • ให้คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับการเขียน CAD/CAM

 • ให้คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับสินค้า Cutting Tools Moldino

 • ให้คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับสินค้า Haimer

 • รับ Shrinking Tool&Holder ด้วย Haimer Power Camp

 • รับ Measuring Tool ด้วย Haimer Microset

 • รับ Balancing Tool&Holder ด้วย Haimer Balancing

 • รับ Cutting shape Part Spacialพ ร้อม Set Tool ในการใช้งาน โดย Test กับเครื่อง CNC Makino V56i

contact

application@jsr.co.th

092 – 065 – 4533

application service