JSR GROUP เปิดสมัครงาน ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

สามารถส่ง Resume มาได้ที่ [email protected] และ [email protected]

Sale Co (ทำใบกำกับภาษี) ประจำสาขาชลบุรี

หน้าที่

 • คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม
 • ติดต่อสื่อสารข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้า
 • ทำใบกำกับภาษี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 20 – 29 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานด้านธุรการ 1 ปีขึ้นไป

Sale Engineer (product Haimer) ประจำสาขาชลบุรี

หน้าที่

 • ขายสินค้า ตามยอดขาย
 • พบลูกค้าใหม่และเก่า
 • ประสานงานกับ Admin ภายในบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 20 – 29 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Engineer
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

พนักงานขับรถ จัดส่งสินค้า ประจำสาขาชลบุรี

หน้าที่

 • จัดส่งสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่
 • ไม่มีคดีอาชญากรรม

Sale Co (รับ E-mail) ประจำสาขาชลบุรี

หน้าที่

 • Print E-mail
 • คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม
 • แสกนเอกสาร ถ่ายเอกสารและอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 20 – 29 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานด้านธุรการ 1 ปีขึ้นไป

Sale Engineer ประจำสาขาปราจีนบุรี

หน้าที่

 • ขายสินค้า ตามยอดขาย
 • พบลูกค้าใหม่และเก่า
 • ประสานงานกับ Admin ภายในบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 – 29 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Engineer
 • มีประสบการณ์ในการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ