JSR GROUP เปิดสมัครงาน ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

สามารถส่ง Resume มาได้ที่ hr@jsr.co.th

Sale Co (ทำใบกำกับภาษี) ประจำสาขาชลบุรี

หน้าที่

 • คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม
 • ติดต่อสื่อสารข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้า
 • ทำใบกำกับภาษี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 20 – 29 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานด้านธุรการ 1 ปีขึ้นไป

Sale Co (รับ E-mail) ประจำสาขาชลบุรี

หน้าที่

 • Print E-mail
 • คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม
 • แสกนเอกสาร ถ่ายเอกสารและอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 20 – 29 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานด้านธุรการ 1 ปีขึ้นไป