กระเป๋าความรู้ เมื่อคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการต๊าป

Bag Full of Wisdom when you are in trouble

No.001
How to solve a bad surface finish on PT pipe thread by changing the tapping speed
วิธีแก้ปัญหาผิวบนเกลียวท่อ PT โดยการเปลี่ยนความเร็วในการต๊าป

No.002
Main causes of a bad surface finish on PT pipe threads
สาเหตุหลักของผิวเกลียวที่ไม่สวยบนเกลียวท่อ PT

No.003
How to adjust the hole size for Spiral Fluted Taps
วิธีปรับขนาดรูก่อนต๊าป สำหรับต๊าปร่องเลื้อย

solution03

No.001  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 1 button load
No.002  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 2 button load
No.003  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 3 button load
No.004  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 4 button load
No.005  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 5 button load
No.006  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 6 button load
No.007  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 7 button load
No.008  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 8 button load
No.009  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 9 button load
No.010  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 10 button load
No.011  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 11 button load
No.012  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 12 button load
No.013  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 13 button load
No.014  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 14 button load
No.015  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 15 button load
No.016  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 16 button load
No.017  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 17 button load
No.018  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 18 button load
No.019  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 19 button load
No.020  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 20 button load
No.021  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 21 button load
No.022  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 22 button load
No.023  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 23 button load
No.024  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 24 button load
No.025  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 25 button load
No.026  กระเป๋าความรู้ ตอนที่ 26 button load

solution01

No.001 How to Refer Yamawa Product (15.6MB) button load

solution01

No.001 Basics of Spiral Pointed Tap (22.3MB) button load
No.002 Basics of Roll taps (10.9MB) button load
No.003 Basics of Spiral Fluted Taps (15.2MB) button load