ฉันสามารถคำนวณความเร็วป้อนจากการใช้ต๊าปดังต่อไปนี้ได้อย่างไร
– ต๊าปเกลียวเลื้อย M12x1.75
– ใช้ความเร็วตัดแนะนำ 7m/mm (23 SFM)

ทำได้ง่าย ถ้าเรารู้ค่าพิตช์ และความเร็วรอบแนะนำ

Vf = n x f

vf = ความเร็วป้อนของเครื่องจักรต่อนาที

n = ความเร็วรอบต่อนาที

f = ความเร็วป้อนต่อรอบ

ใช้ค่าความเร็วรอบตัวอย่าง 186 RPM จะสามารถคำนวนค่าความเร็วป้อนได้ดังนี้

ต๊าป M12x1.75
ความเร็วตัด 7เมตร/นาที

ค่าความเร็วป้อนต่อรอบ (f) จะเท่ากับค่าพิตช์ของต๊าปที่เป็นเกลียวปากเดียว ถ้าเป็นเกลียว 2 ปาก (หมุน 1 รอบได้ 2 เกลียว) f=2 และค่ามากกว่านั้นก็จะเพิ่มไปตามรอบเกลียว

ตัวอย่าง : ความเร็วป้อน (Vc) ของเกลียวปากเดียว M12x1.75 หมุนที่ 186 RPM สามารถหาได้ดังนี้;

Vf = 186 RPM x 1.75มิลลิเมตร (พิตช์) = 325.5 มิลลิเมตร/นาที

325 ÷ 1,000 = .325 MPM

เมื่อคำนวนเกลียวเมตริก ระยะพิตช์จะหาจากยอดเกลียวถึงยอดเกลียว

แต่ถ้าคำนวนเกลียวนิ้ว หรือวิทเวอรท์ หรือท่อ ค่าพิตช์จะได้จาก จำนวนเกลียวหารด้วย 1 นิ้ว จาก TPI ค่าคำนวนนี้จะได้ระยะพิตช์เช่นเดียวกัน

เช่น 1/2″-13UNC จะได้ระยะพิตช์ 1,000 ÷ 13 TPI = 0.0769″ หรือ 1.954 มิลลิเมตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง = 1/2″ ÷ 1mm (.03937) = 12.7 มิลลิเมตร

ค่าความเร็วตัดแนะนำ 7เมตร/นาที

ค่าความเร็วป้อน = 1.954 x 175 = 341.95 มิลลิเมตร/นาที = 0.342 เมตร/นาที