ฉันสามารถคำนวณความเร็วรอบของต๊าป เมื่อฉันรู้ค่าแนะนำความเร็วตัดได้อย่างไร ?
– ต๊าปเกลียวเลื้อย M12x1.75
– ใช้ความเร็วตัดแนะนำ 7m/min หรือ 23SFM

คำตอบ

ทุกความเร็วตัดที่แนะนำจะให้หน่วยเป็น เมตร/นาที (MPM) หรือ ฟุต/นาที

ต๊าปจะมีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางต่างๆกันไปตามขนาดเกลียว ดังนั้นความเร็วรอบเดียวกันก็จะมีค่าความเร็ว เมตร/นาที ต่างกัน

ในทางกลับกัน เมื่อใช้ค่าแนะนำ MPM ซึ่งจะแปลงให้อยู่ในรูป RMP ดังนั้นในหลายๆค่าเส้นผ่าศูนย์กลางจะสามารถใช้ MPM ค่าเดียวกันได้

การคำนวนความเร็วรอบ RPM จะต้องใช้การวัดขนาดของเส้นรอบวง เราจะเห็นได้ว่า การวัดเส้นตรงนั้นทำได้ง่ายด้วยไม้บรรทัด แต่การวัดเส้นรอบวงนั้นจะทำได้ยากกว่า

อย่างไรก็ดี เส้นรอบวงสามารถคำนวนได้จากการคูณค่าไพ Pi (π) หรือค่าคงที่ 3.14 แทนได้

คุณสามารถหาค่าความเร็วรอบต๊าป จากคำแนะนำความเร็วตัดได้จากสมการง่ายๆ

Vc : ความเร็วตัดต๊าป (meters per min.)

Dc : เส้นป่าศูนย์กลางนอกของต๊าป (mm)

π : 3.14

n : ความเร็วรอบ (RPM)

เพื่อคำนวนค่าความเร็วรอบของ M12x1.75 ต๊าปเกลียวเลื้อยจากค่าความเร็วตัด 7m/min ได้ดังนี้

(1000 x 7m/min) ÷ (3.14 x 12mm) = 7000 ÷ 37.68 = 185.77 RPM

ค่าความเร็วรอบที่แนะนำในการต๊าป M12 ที่ความเร็วตัด 7m/min คือ 186 RPM

Vc : ความเร็วตัดต๊าป (meters per min.)

Dc : เส้นผ่าศูนย์กลางนอกของต๊าป (mm)

π : 3.14

n : ความเร็วรอบ (RPM)

ในการคำนวนค่าความเร็วตัด Vc (m/min) สามารถใช้สูตรเดียวกันกับด้านบนได้

โดยความเร็วตัดของต๊าป M12x1.75 ที่ความเร็วรอบ 186 RPM

คือ (3.14 x 12 x 186) ÷ (1000) = 7.008 MPM

คุณต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการคำนวน ค่าความเร็วรอบที่แปลงจาก MPM เป็น RPM และกลับกันเช่นเดียวกัน

Dc : (ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางต๊าป) : mm มิลลิเมตร

Vc : (ความเร็วตัด) : เมตร / นาที

1 เมตร = 1000 มิลลิเมตร

m/min = เมตร / นาที

เราสามารถใช้จากสิ่งที่เรียนรู้มาเพื่อการแก้ไขปัญหานี้ได้

ใช้สมการดังต่อไปนี้ เพื่อคำนวนหาค่า RPM ของล้อรถยนต์;

เส้นผ่าศูนย์กลางล้อรถยนต์ : 60 เซนติเมตร

ความเร็วรถ : 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

Dc = 60 cm = 600 mm

VC = 100 km = 100,000m