MITUTOYO

จุดตรวจสอบสำหรับเครื่องมือวัด (Check Point)

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

• ดิจิตอลไมโครมิเตอร์วัดนอก (ไมโครมิเตอร์ชนิดกันน้ำหล่อเย็น) >> คลิก

• ไมโครวัดนอก >> คลิก

โฮสเทส (Holtest)

• ดิจิตอลโฮสเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสามขา) >> คลิก

• โฮลเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสองขา / สามขา) >> คลิก