ก่อนการใช้งาน

 1. ติดตั้งปากวัด (Scriber) ให้ใกล้กับแกนเสาหลัก (Main column) เท่าที่จะทำได้
 2. ทำความสะอาดแกนเสาหลัก ผิวด้านใต้ฐานอ้างอิง ผิวหน้าของตัวยึดปากวัด และผิวหน้าของปากวัด
 3. ทำความสะอาดผิวหน้าของโต๊ะระดับบริเวณที่จะใช้งาน
 4. เลื่อนตัวเลื่อน (Slider) ตลอดช่วงการใช้งานเพื่อตรวจสอบว่าตัวเลื่อนสามารถเคลื่อนที่ได้ดี ไม่ติดขัด
 5. ใส่ถ่าน SR44 (Order No.938882) โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน (Fig.1)
 6. หลังจากใส่ถ่านเรียบร้อยแล้ว เลื่อนตัวเลื่อนให้ผิวหน้าของปากวัดสัมผัสกับผิวหน้าของโต๊ะระดับ แล้วกดปุ่ม Preset เพื่อตั้งศูนย์

*ในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือวัดให้ใช้มือจับที่ตัวเลื่อน (Slider) และฐาน (Base) ของไฮเกจ (Photo 1)

ระหว่างการใช้งาน

 1. ระหว่างทำการวัดให้หมุนวงล้อ (Feed wheel) ช้าๆเพื่อให้แรงกดคงที่ (Photo 2)

หากไฮเกจชำรุดอันเนื่องจากการตก หรือกระแทกอย่างแรง หรือสาเหตุอื่นๆ ห้ามใช้งาน และให้ติดต่อกลับ บริษัทฯ เพื่อทำการซ่อมแซม

หลังการใช้งาน

 1. ตรวจสอบสภาพของไฮเกจ ถ้าตรวจพบว่าชำรุดควรส่งซ่อม หรือจัดหาใหม่เพื่อทดแทน จากนั้นทำความสะอาดเครื่องมือ
 2. หากไม่ใช้งานไฮเกจเป็นเวลานาน ควรปลดล็อคปากวัด และปรับให้อยู่สูงกว่าพื้นเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนปากวัดบาด
 3. ระวังไม่ให้ปากวัดยื่นเกินออกมาจากขอบของโต๊ะ (Photo 3)
 4. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าปิดเครื่องแล้วก่อนทำการจัดเก็บ
 5. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่น และละอองน้ำมัน
 6. เมื่อต้องมีการจัดเก็บเครื่องมือเป็นเวลานานควรทำการถอดถ่านออก และคลุมเครื่องมือด้วยถุงครอบ