ไมโครมิเตอร์

ดิจิตอลไมโครมิเตอร์วัดนอก (ไมโครมิเตอร์ชนิดกันน้ำหล่อเย็น)

ก่อนการใช้งาน

1. ตรวจสอบปลอกหมุน (Thimble) ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ติดขัด หรือสดุด โดยทำการหมุนปลอกหมุนตลอดช่วงใช้งาน

2. เปลี่ยนถ่านกระดุม (Button cell) แบบ SR44 หากจำเป็น (Order No. 938882)

3. หนีบกระดาษไร้ขนระหว่างแกนรับ (Anvil) และแกนหมุน (Spindle) ลักษณะเหมือนทำการวัดความหนา จากนั้นค่อยๆดึงแผ่นกระดาษออก เพื่อเป็นการดึงฝุ่น หรือสิ่งสกปรกออกจากหน้าสัมผัส (Measuring face)

4. เลื่อนหน้าสัมผัสให้ชนกันอย่างช้าๆ :

• หมุนที่ก้านตัดแรง (Ratchet stop) 1.5 – 2 รอบ ประมาณ 3-5 ครั้ง เพื่อทดสอบตำแหน่งศูนย์ * (Zero-point check)

หากมีแรงกระทำที่แกนรับมากเกินไปจะส่งผลต่อค่าความถูกต้องของไมโครมิเตอร์ได้

5. เมื่อทำการปิดฝาครอบช่องต่อสัญญาณ และฝาแบตเตอรี่ ควรระมัดระวังไม่ให้ฝาปิดกดทับซีลยาง

ระหว่างการใช้งาน

1. ห้ามหมุนแกนหมุนออกให้ห่างเกินระยะมากสุดของช่วงการวัด เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงหายแก่ ดิจิตอลไมโครมิเตอร์บางรุ่นได้

2. หากมีความผิดพลาด หรือการอ่านค่าที่ผิดปกติให้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง

3. ระวังไม่ให้แกนหมุนถูกกระแทกระหว่างการใช้งาน

4. หากมีการใช้งานต่อเนื่องเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ควรทำการตรวจสอบตำแหน่งศูนย์เป็นระยะ (และทำการปรับตั้งเมื่อจำเป็น) เพราะตำแหน่งศูนย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวเนื่องจากความร้อน

หากเครื่องมือชำรุดอันเนื่องมากจากการตก หรือมีการกระแทกอย่างแรง หรือสาเหตุอื่นๆ ห้ามใช้งาน และให้ติดต่อกลับทางบริษัทเพื่อทำการตรวจเช็คและซ่อมแซม

หลังการใช้งาน

1. ตรวจสอบสภาพของไมโครมิเตอร์ ถ้าหากตรวจพบว่าชำรุดควรส่งซ่อม หรือจัดหาใหม่เพื่อทดแทน ทำความสะอาดเครื่องมือ หากใช้เครื่องมือวัดในบริเวณที่มีการใช้น้ำมันตัด ควรเคลือบน้ำมันกันสนิมหลังทำการทำความสะอาดอีกครั้ง

2. ปลดแกนล็อก และหมุนหน้าสัมผัสออกห่างจากกันประมาณ 0.2-2mm ก่อนทำการเก็บเครื่องมือวัด

3. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมไปจนถึงฝุ่นละออง และน้ำมัน

4. เมื่อต้องการจัดเก็บเครื่องมือวัดเป็นระยะเวลานาน ให้ใช้น้ำมันไมโครมิเตอร์ (Order No. 207000) ทาที่แกนหมุนเพื่อป้องกันสนิม และถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง