Bore Gage 

บอร์เกจ

ก่อนการใช้งาน

  1. ทำความสะอาดจุดสัมผัส และก้านวัดด้วยผ้าแห้ง
  2. ล็อกเกจให้แน่นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกจอยู่กับที่ หากเกจยังสามารถขยับได้ ให้ทำความสะอาดก้านของเกจ และสกรูจับยึด
  3. ตั้งค่าจุดศูนย์ก่อนทำการวัดค่า ตั้งศูนย์ก่อนทำการวัด โดยทำการตั้งศูนย์กับไมโครมิเตอร์ชนิดวัดนอก โดยวางไมโครมิเตอร์ในแนวตั้ง (Fig.1)

  4. Mitutoyo มีเครื่องมือบอร์เกจเช็คเกอร์ (Order No. 515-590) เพื่อความสะดวกในการปรับตั้งตำแหน่งศูนย์ (Fig.2)

ระหว่างการใช้งาน

  1. ใส่บอร์เกจในรูที่ต้องการวัด หรือริงเกจตั้งค่า (Setting ring) เอียงด้ามจับเพื่อใส่หัวนำ (Guide) ก่อน แล้วตามด้วยก้านวัด (Fig.3)

  2. ถ้าผิวหน้าสัมผัสที่วัดมีรอยจากการใช้บอร์เกจ อาจขอปรับแต่งเป็นพิเศษจาก Mitutoyo เช่น แรงที่ใช้สัด หรือหัวนำแบบปรับแรง หรือเปลี่ยนหัววัดทรงกลม กรุณาติดต่อทางบริษัท

หลังการใช้งาน

  1. ตรวจสอบสภาพของเกจ ถ้าตรวจพบว่าชำรุด ควรส่งซ่อม หรือจัดหาใหม่เพื่อทดแทน จากนั้นทำความสะอาดเครื่องมือ
  2. หากสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมในหัววัด หรือส่วนเคลื่อนไหว ให้ทำความสะอาดในหัววัดด้วยแอลกอฮอร์ หลังจากถอดชิ้นส่วนด้วยคีมถอดแหวนล็อก (Fig.4) หลังจากทำความสะอาด ควรเช็คให้แห้ง และชโลมน้ำมันไมโครมิเตอร์ (Order No. 207000) ที่จุดสัมผัส และไดร์เวอร์พิน

  3. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่น และละลองน้ำมัน