โฮลเทส (Holtest)

โฮลเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสามขา/สองขา) 

Holtest (Two-point/Three-point Bore Micrometers)

ก่อนการใช้งาน

 1. นำฝุ่น หรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
 2. ตรวจสอบปลอกหมุน (Thimble) ว่าสามารถเคลื่นอที่ได้ ไม่ติดขัด หรือสะดุด โดยให้ทำการหมุนปลอกหมุนตลอดช่วงการใช้งาน รวมไปถึงก้านวัด (Anvil) ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องตัวไม่ติดขัด หรือสะดุด
 3. ทำการตั้งค่าเริ่มต้น โดยเทียบกับเกจมาตรฐานที่ผ่านการสอบเทียบ (ถ้าจำเป็น)
 4. หากทำการวัดค่าโดยใช้แค่ส่วนปลายของแกนวัด ควรทำการตั้งค่าโดยการใช้ปลายของแกนวัดในตำแหน่งเดียวกัน (Fig.1)
 5. หากมีการเปลี่ยนแปลงหัววัด ค่าความถูกต้องอาจจะเปลี่ยนแปลงจากที่ถูกระบุไว้ได้

ระหว่างการใช้งาน

 1. ในการใช้แรงวัด ค่อยๆปรับผิวสัมผัสจนชนกับชิ้นงานอย่างเบาๆ และค้างไว้ จากนั้น หมุนก้านตัดแรง 5-6 ครั้ง (ให้ก้านหมุนไป 2-3 รอบ) เพื่อให้แรงคงที่ (Fig.2)
 2. ระวังไม่ให้มีการกระแทกที่ผิวข้างของก้านวัด (Bearing surface)
 3. ทำการวัดค่าภายในช่วงของการวัดเท่านั้น (Fig.3)หากเครื่องมือชำรุดอันเนื่องจากการตก หรือกระแทกอย่างแรง หรือสาเหตุอื่นๆ ห้ามใช้งาน และให้ติดต่อกลับบริษัทฯ เพื่อทำการซ่อมแซม

หลังการใช้งาน

 1. ตรวจสอบความเสียหายของไมโครมิเตอร์ และหากพบให้ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ จากนั้นทำความสะอาดเครื่องมือวัด
 2. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อย และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่น และละอองน้ำมัน
 3. เมื่อต้องการจัดเก็บเครื่องมือวัดเป็นระยะเวลานาน ให้ใช้น้ำมันไมโครมิเตอร์ (Order No. 207000) ทาที่ก้านวัด และหน้าสัมผัสเพื่อป้องกันสนิม และควรถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง