ก่อนการใช้งาน

  1. เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการวัดค่าของเกจบล็อค ให้ใช้เกจบล็อคในสภาวะที่มีอุณหภูมิที่คงที่ ทำการชดเชยค่าจากการวัด หากอุณหภูมิโดยรอบแตกต่างไปจา 20°C อย่างมีนัยสำคัญ และชิ้นงานมีค่าสัมประสิทธิ์ขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิ (Coefficient of thermal expansion) ไม่เหมือนกับตัวเกจบล็อค
  2. ทำความสะอาดผิวหน้าการวัดของเกจบล็อคที่ใช้ เพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งปนเปื้อนที่จะส่งผลต่อค่าของการวัด (กระกาษทำความสะอาด : Order No.600006)
  3. ทำการตรวจสอบรอยนูน (Burrs) บนผิวหน้าของเกจบล็อคโดยใช้ออปติคอลแฟลต (Optical flat) (Order No. 158-118) (Photo 1)
  4. ถ้าตรวจพบรอยนูนให้ทำการขัดออกด้วยเซราสโตน (Cerastone) (Order No. 601645) หรือ หินอาร์แคนซอส์ (Arkansas stone) (Photo 2)

ระหว่างการใช้งาน

  1. ใช้เกจบล็อคด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผิวขัด (Measuring surface) อันเนื่องมาจากการกระแทกกันของตัวเกจบล็อค หรือเกิดจากการตกหล่น (Fig.1) ความเสียหายเช่น การเกิดรอยนูน (Burr) จะมีผลกระทบต่อความแม่นยำในการวัด
  2. การประกบ (Wring) เกจบล็อก 2 ชิ้นเข้าด้วยกันทำได้โดยใช้จาระบีบางๆ หรือน้ำมันที่ผิวหน้าการวัด และเช็ดส่วนที่เกินออก ให้เหลือแค่เป็นชั้นบางๆเท่านั้น หากใช้น้ำมัน หรือจาระบีไม่เพียงพอ การประกบกันอาจทำให้ไม่ได้ผล และบล็อกจะสึกหรอเร็วขึ้น

หลังจากการใช้งาน

  1. ตรวจสอบความเสียหายของเกจบล็อก ถ้าพบให้ทำการซ่อมแซมด้วยวิธีที่อธิบายข้างต้น ถ้าไม่ได้ผลให้เตรียมการเปลี่ยนใหม่ทดแทน
  2. หลังจากใช้งานเกจบล็อกเหล็กกล้า (Steel) ควรทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำมันป้องกันการสึกกร่อน บิดหมาดเพื่อถนอม และป้องกันสนิม (Order No.600001)
  3. ชุดอุปกรณ์บำรุงรักษา (Order No. 516-650) สามารถใช้บำรุงรักษาเกจบล็อก และทำความสะอาดก่อนจัดเก็บ
  4. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่น และละอองน้ำมัน