ก่อนการใช้งาน

  1. ใช้ผ้าแห้ง หรือผ้าชุบแอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาดแกนเลื่อน (Spindle) โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น (Fig.1)
  2. ต้องแน่ใจว่าแกนเลื่อน และเข็มวัดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบเรียบ ไม่ติดขัดหรือสะดุด
  3. ถ้าเข็มวัด (Pointer) และตัวนับ (Revolution Counter) ชี้ไม่ตรงตำแหน่งของจุดคลาย (Rest point) (ตำแหน่งที่แกนเลื่อนยืดออกสุด) (Fig.2) อาจจะเกิดจากแกนเลื่อนชำรุด ให้ติดต่อทางบริษัทฯ สำหรับการซ่อมบำรุง และอย่าพยายามถอดชิ้นส่วนเอง (Fig.3)
  4. หากมีการใช่เครื่องมือวัดในบริเวณที่เต็มไปด้วยละอองน้ำมัน หรือฝุ่นละออง แนะนำให้ใช้เครื่องมือวัดประเภทกันน้ำกันฝุ่น (water/dust-proof type)

ก่อนการใช้งาน

  1. ไม่ควรขยับแกนเลื่อนอย่างเร็ว หรือใช้แรงดันในแนวข้าง เพราะอาจจะส่งผลต่อความแม่นยำของเครื่องมือวัด (Fig.4)
  2. ใช้อุปกรณ์จับยึด (Holding fixture) มีความแข็งแรงมั่นคงระหว่าที่ใช้งานปกติ (Fig.5)
  3. ล็อคตัวยึด (lug) ให้แกนเลื่อน (spindler) อยู่แนวตั้งฉากกับผิวหน้าที่จะทำการวัด (Fig.6)

หากเครื่องมือวัดเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการตก หรือกระแทกอย่างแรง หรือสาเหตุอื่นๆ ห้ามใช้เครื่องมือวัดนั้น และให้ติดต่อกลับบริษัทฯ เพื่อทำการซ่อมแซม

หลังการใช้งาน

  1. ตรวจสอบความเสียหายของอินดิเคเตอร์ ถ้าตรวจพบให้เตรียมการซ่อมแซม หรือทดแทน จากนั้นทำความสะอาดเครื่องมือวัด
  2. ไม่ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นกับแกนเลื่อน
  3. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่นและละอองน้ำมัน