ช่วยอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ UNC และ UNF ที่ฉันสามารถเห็นได้จากแบบร่างของชิ้นงานด้วยค่ะ

ฉันต้องทำชิ้นงานที่มีขนาดเกลียว

1/4″-20UNC และ 1/4″-28UNF

UNC และ UNF เป็นสัญลักษณ์ของระบบเกลียวยูนิไฟน์ โดยระบบเกลียวยูนิไฟน์จะถูกกำหนดร่วมกันระหว่าง สหรัฐอเมริกา, หมู่เกาะบริเทน และแคนาดา ในปี 1949

เพื่อให้สามารถใช้เกลียวร่วมกันได้ อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสเปคบางอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

ระบบเกลียวยูนิไฟน์ แบ่งเป็นเกลียวหยาบ, เกลียวละเอียด และเกลียวละเอียดมาก เหมือนของระบบเกลียวเมตริก

UNC : คือสัญลักษณ์ของเกลียวหยาบ

UNF : คือสัญลักษณ์ของเกลียวละเอียด

UNEF : คือสัญลักษณ์ของเกลียวละเอียดมาก

UNS : คือสัญลักษณ์ของเกลียวยูนิไฟน์พิเศษ

ถ้ามีการใช้ระบบเกลียวยูนิไฟน์ จะสามารถบอกค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเกลียว, จำนวนเกลียวต่อความยาก 1 นิ้ว (TPI) และสามารถระบุเกลียวหยาบ หรือเกลียวละเอียดได้ง่าย เช่น 1/4″-20UNC มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4″ และ มี 20 เกลียวต่อความยาว 1 นิ้ว (TPI) และ UNC แสดงถึงเกลียวหยาบ แต่ถ้าเป็นระบบเกลียวเมตริก จะบอกเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางเกลียว เช่น M12 และต้องตรวจสอบเสปค เพื่อระบุเกลียวหยาบ หรือเกลียวละเอียดอีกรอบ

ตัวอย่างเช่น ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น :

1/4″UNC, จำนวนเกลียวคือ 20 (เกลียวหยาบ)
(พิตช์ : 25.4 มิลลิเมตร ÷ 20 เกลียวต่อนิ้ว (TPI) = 1.270 มิลลิเมตร)

1/4″UNF, จำนวนเกลียวคือ 28 (เกลียวละเอียด)
(พิตช์ : 25.4 มิลลิเมตร ÷ 28 เกลียวต่อนิ้ว (TPI) = 0.907 มิลลิเมตร)

1/4″UNEF, จำนวนเกลียวคือ 32 (เกลียวละเอียดมาก)
(พิตช์ : 25.4 มิลลิเมตร ÷ 32 เกลียวต่อนิ้ว (TPI) = 0.794 มิลลิเมตร)

UNC : Unified Coarse thread

UNF : Unified Fine thread

UNEF : Unified Extra-Fine thread

*UNS : Unified Special

ในระบบเกลียวยูนิไฟน์ การวัดระยะพิตช์ สามารถคำนวนได้จาก จำนวนเกลียวต่อความยาว 1 นิ้ว (TPI) หารด้วย 25.4

เช่น เกลียว 1/4″-20UNC

ระยะพิตช์ = 25.4 ÷ 20 = 1.270 มิลลิเมตร

ตัวมาตรฐานจะมีการกำหนดค่าพิตช์ของแต่ละขนาด และค่าความละเอียดพิตช์ UNC, UNF และ UNEF โดยสามารถดูค่าได้จาก แคตตาล็อกของ YAMAWA

*หมายเหตุ : ยกเว้นสัญลักษณ์ UNS จะไม่รวมอยู่ในมาตรฐาน เพราะเป็นค่าพิตช์เฉพาะที่ออกแบบต่างหากสำหรับเกลียวยูนิไฟน์

จากแคตตาล็อก YAMAWA