ฉันมักมีปัญหาเศษพันกัน เมื่อใช้ต๊าปเกลียวเลื้อย (SP) กับงานรูทะลุ

รบกวนช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาด้วยค่ะ

ง่ายมากครับ

คุณสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ต๊าปรูทะลุ (PO) สำหรับงานรูทะลุ

คำแนะนำ

• ต๊าบเกลียวเลื้อย (SP) มีร่องคายเศษแบบร่องเลื้อยจึงจะขับเศษให้ถอยหลังจากรูทางก้านต๊าบคล้ายดอกสว่าน
• ต๊าบเกลียวเลื้อย (SP) จะเหมาะกับรูตัน แต่มักจะเกิดปัญหาเศษพันกัน เมื่อใช้กับวัสดุเหนียว และเป็นรูทะลุ
• ต๊าบรูทะลุ (PO) นำเสนอข้อดี เมื่อใช้กับรูทะลุ เพราะต๊าบจะขับเศษออกไปทางด้านหน้าทางปลายแชมเฟอร์ต๊าบ โดยต๊าบรูทะลุจะถูกออกแบบให้สามารถขับเศษ ออกมาอย่างต่อเนื่อง และลดปัญหาเศษพันกัน หรือเศษติดกัน

ขับเศษถอยหลัง

ลักษณะของการขับเศษ เมื่อใช้ต๊าปเกลียวเลื้อย

ควรเลือกต๊าปรูทะลุ (PO)

เผื่อใช้กับงานรูทะลุ

ขับเศษไปข้างหน้า

ลักษณะการขับเศษ เมื่อใช้ต๊าปรูทะลุ (PO)

เราสามารถเลือกต๊าปที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการต๊าป และวัสดุชิ้นงานจากรุ่นทั้งหมดด้านล่างนี้

*ต๊าปรูทะลุ (PO) สำหรับงานรูทะลุ

PO (N-PO)

LS-PO (LS-N-PO), Long shanked

PO-V (N-PO-V), titanium coated

AU+SL, titanium coated

SU+PO (SU-PO) for stainless steel

SU+SL for stainless steel

*กรุณาตรวจสอบข้อมูลในแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม