ทำไมเมื่อใช้ต๊าปท่อเตเปอร์ Rc (PT) จึงมักเกิดปัญหาผิวเกลียวที่ไม่สวย และเกิดการสั่น

เนื่องจากเศษที่เกิดจากการตัดระหว่างต๊าปท่อเตเปอร์ Rc (PT) ต่างจากที่ได้จาก ต๊าปท่อแบบตรง Rp (PS)

จากแบบที่1 เมื่อต๊าปเกลียวเมตริก หรือต๊าปท่อแบบตรงเฉพาะส่วนหน้าที่เป็นแชมเฟอร์ จะเป็นส่วนทำให้เกิดเกลียว และส่วนเกลียวเต็มที่เหลือ จะทำหน้าที่ประคองเกลียวเข้าไปเฉยๆ ส่วนเมื่อตัดเกลียวด้วยต๊าปท่อเตเปอร์แบบที่2 ต๊าบจะตัดด้วยเกลียว 1/16 เตเปอร์ หมายถึง ทุกเกลียวนำมาใช้ในการตัด ทำให้เศษที่เกิด จากการตัดมีขนาดบาง เมื่อกัดเหล็กนิ่ม หรือเหล็กคาร์บอนต่ำ ตัวคมตัดจะตัดได้ไม่ดี เกิดการไถลทำให้เกิดผิวเกลียวที่ไม่สวย และสั่นได้

แบบที่1 ส่วนของการตัดของต๊าปท่อแบบตรง

ความหนาของเศษ จาก HT 4ฟัน Rp (PS) 1/4-19 3.5แชมเฟอร์
อยู่ที่ประมาณ 65μm

แบบที่2 ส่วนของการตัดของต๊าปท่อแบบเตเปอร์

ความหนาของเศษ จาก HT 4ฟัน Rc (PT) 1/4-19
อยู่ที่ประมาณ 5μm

ต๊าปท่อแบบตรง Rp (PS) กัดเกลียวแบบตรง ดังนั้น ต๊าปจะใช้เฉพาะส่วนแชมเฟอร์เป็นคมตัด ส่งผลให้การคำนวนความยาวตัด เท่ากับความยาวแชมเฟอร์

ต๊าปท่อแบบเตเปอร์ Rc (PT) มีเกลียว 1/16 เตเปอร์ ตัวเกลียวเต็มของต๊าปก็จะกัดด้วย และเพิ่มขึ้นตามความเอียงเตเปอร์ จนกว่าจะได้เกลียวคบ

Interrupted Taps for Taper Pipe Threads

Long (ℓg) Type : INT-PT                            Short (ℓg) Type : INT-S-PT

ผมได้บอกแล้วว่า เมื่อใช้ต๊าปท่อเตเปอร์จะได้ เศษที่บางขนาดไหนในกรณีใช้ INT-PT และ INT-S-PT ต๊าปจะเป็นดังรูป

และจะได้ความหนาของเศษหนาเป็น 2 เท่า เพื่อลดปัญหาที่ผิวเกลียวไม่สวย และเกิดการสั่นได้