ตอนนี้ฉันใช้ต๊าปเกลียวเลื้อยกับหลายๆวัสดุชิ้นงานอยู่
ฉันมักจะมีปัญหาต๊าปหัก, ต๊าปปลายแตก, เศษเชื่อมติดต๊าป
จะมีวิธีแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้บ้างไหม?

วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งคือการเจาะรูก่อนต๊าปให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือใหญ่สุด
ตามค่าที่รับได้ คุณก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับ

รูก่อนต๊าปมักจะไม่ค่อยได้รับการใส่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา บางครั้งการเข้าใจเกี่ยวกับขนาดของรูก่อนต๊าปจะช่วยแก้ปัญหาที่มีทั้งหมดได้

ปกติแล้ว รูก่อนต๊าป
จะมีขนาดเดียวกำหนดไว้สำหรับต๊าป
แต่ละขนาดหรือเปล่า? เช่น M8x1.25
ใช้ได้เฉพาะรู 6.8 มม.
หรือเปล่านะ

ไม่ได้มีการกำหนดว่าขนาดรูก่อนเจาะของ M8x1.25 ต้องเป็น 6.8 มม. ในมาตรฐาน ISO 6H หรือ JIS คลาส2 ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางในเล็ก มีขนาด ได้ตั้งแต่ 6.647 – 6.912 มม. เมื่อเกิดปัญหาในการ ต๊าบควรขยายขนาดรูก่อนต๊าป ให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ จะทำได้

ในการทำ M8x1.25 เมื่อปรับขนาดรูก่อนต๊าป จาก 6.8 มม. เป็น 6.9 มม. ปริมาตรของเศษลดลง 15% หรือเป็นผลให้แรงกระทำต่อต๊าปลดลงเช่นกัน 13% ดังนั้นรูก่อนต๊าปยิ่งใหญ่ ก็จะยิ่งลดปัญหาเรื่องต๊าปหัก หรือเศษเชื่อมติด

ดังนั้นการเพิ่มขนาดรูก่อนต๊าป จะช่วยสามารถ
ลดปัญหาหลายๆอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้
ใช่ไหมครับ

ตารางแสดงขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางรู

Unit : mm

Size
Minor dia. of internal threads (D1)
Bored hole size
(ref.)
Max.
Min.
M1.4x0.3
(1.142)
(1.075)
1.13
M1.6 x 0.35
1.321
1.221
1.30
M1.7 x 0.35
1.421
1.321
1.40
M2 x 0.4
1.679
1.567
1.65
M2.5 x 0.45
2.138
2.013
2.11
M3 x 0.5
2.599
2.459
2.56
M4 x 0.7
3.422
3.242
3.38
M5 x 0.8
4.334
4.134
4.28
M6 x 1
5.153
4.917
5.09
M8 x 1.25
6.912
6.647
6.85
M10 x 1.5
8.676
8.376
8.60
M10 x 1.25
8.912
8.647
8.85
Size
Minor dia. of internal threads (D1)
Bored hole size
(ref.)
Max.
Min.
M12 x 1.75
10.441
10.106
10.4
M12 x 1.5
10676
10.376
10.6
M14 x 2
12.210
11.835
12.1
M14 x 1.5
12.676
12.376
12.6
M16 x 2
14.210
13.835
14.1
M16 x 1.5
14.676
14.376
14.6
M18 x 2.5
15.744
15.294
15.6
M18 x 1.5
16.676
16.376
16.6
M20 x 2.5
17.744
17.294
17.6
M20 x 1.5
18.676
18.376
18.6
M24 x 3
21.252
20.752
21.1
M24 x 1.5
22.676
20.376
20.6

เราแนะนำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูที่ใกล้เคียงกับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด (D1) ของเกลียวใน