ก่อนการใช้งาน

 1. เช็คผิวหน้าของก้านคาลิเปอร์ด้วยน้ำมัน (Order No. 207000) ปริมาณเล็กน้อย
 2. เลื่อนตัวเลื่อน (Slider) ไปตลอดแนวก้านคาลิเปอร์ (Beam) เพื่อตรวจสอบว่าการเลื่อนเป็นปกติไม่ติดขัด
 3. ใส่ถ่าน SR44 (Order No. 938882) โดยให้ขั่วบวกอยู่ด้านบน (Fig. 1)
 4. ทำความสะอาดปากวัดแล้วเลื่อนปากวัดให้สัมผัสกัน จากนั้นกดปุ่ม Origin เพื่อทำการตั้งศูนย์ (Fig.2)
 5. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว เลื่อนปากวัดมาชนกัน แล้วตรวจสอบดังต่อไปนี้
 • ปากวัดนอก : ที่อยู่ในสภาพดีจะต้องไม่เห็นแสงรอดผ่าน (Fig.3)
 •  หากผิวหน้าของปากวัดสกปรกหรือเป็นรอย ปากวัดทั้งสองด้านจะไม่สามารถประกบชิดกัน เกิดช่องว่างที่แสงรอดผ่านได้ (Fig.4)
 •  ปากวัดใน : ที่มีสภาพดีเมื่อประกบกันจะเห็นแสงรอดผ่านได้เล็กน้อย

ระหว่างการใช้งาน

 1. ใช้แรงกดที่คงที่ระหว่างทำการวัด และทำการวัดชิ้นงานโดยวางชิ้นงานให้ใกล้กับโคนของปากวัด (Fig.5)
 2. ไม่ควรวัดชิ้นงานในขณะที่ปากวัดเอียง (Fig.6)

หากคาลิเปอร์ชำรุดอันเนื่องจากการตก หรือกระแทกอย่างแรง หรือสาเหตุอื่นๆ ห้ามใช้งาน และให้ติดต่อกลับทาง บริษัทฯ เพื่อทำการซ่อมแซม

หลังการใช้งาน

 1. ตรวจสอบสภาพของคาลิเปอร์ ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าชำรุดควรส่งซ่อม หรือจัดหาตัวใหม่เพื่อทดแทน หากเป็นปกติจึงทำความสะอาดเครื่องมือ หากใช้เครื่องมือวัดในบริเวณที่มีการใช้น้ำมันตัด ควรเคลือบน้ำมันกันสนิมหลังทำความสะอาด
 2. เลื่อนปากวัดนอกออกประมาณ 0.2mm – 2mm ปลดสกรูล็อกก่อนเก็บเครื่องมือ (Fig.7)
 3. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่น และละอองน้ำมัน
 4. เมื่อต้องมีการจัดเก็บเครื่องมือเป็นเวลานานควรถอดถ่านออก