ก่อนการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดจุดสัมผัสด้วยผ้าแห้ง
 2. หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการนำเครื่องมือเข้า และออกนอกสถานที่ เนื่องจากอาจเกิดไอน้ำ ทำให้จุดสัมผัส และ/หรือ เข็มวัดเป็นสนิมได้ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานผิดปกติ
 3. ล็อกเกจให้แน่นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกจอยู่กับที่ หากเกจยังสามารถขยับได้ ให้ทำความสะอาดก้านของเกจ และสกรูจับยึด
 4. ตั้งศูนย์ก่อนทำการวัด โดยทำการตั้งศูนย์กับไมโครมิเตอร์ชนิดวัดนอก โดยวางไมโครมิเตอร์แนวตั้ง (Fig.1)

ระหว่างการใช้งาน

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดสัมผัสให้ใช้ประแจแบบพิเศษ (Fig.2)

          2.ทำการตั้งค่าเริ่มต้น โดยใช้ ริงเกจ หรือ ชิ้นงานอ้างอิงก่อนเริ่มทำการวัด

  • 3.หากต้องการเปลี่ยนจุดสัมผัสให้จับที่ปลายสกรูไว้ เพื่อไม่ให้จุดสัมผัสปิด (Photo 1)

หากบอร์เกจชำรุดเนื่องจากการตก หรือกระแทกอย่างแรง หรือสาเหตุอื่นๆ ห้ามใช้บอร์เกจนั้น และให้ติดต่อเพื่อทำการซ่อมแซม

หลังการใช้งาน

  1. ตรวจสอบความเสียหายของบอร์เกจ ถ้าตรวจพบว่าชำรุดควรส่งซ่อม หริอจัดหาใหม่เพื่อทดแทน ทำความสะอาดเครื่องมือ
  2. หากสงสัยว่ามีการปนเปื้อนในชิ้นส่วนของเครื่องมือ ให้ทำการถอดจุดสัมผัสโดยใช้ประแจแบบพิเศษ และทำความสะอาดจุดสัมผัสด้วยแอลกอฮอร์ จากนั้นเช็ดให้แห้ง แล้วเคลือบด้วยน้ำมันบางๆ (Order No.207000) ที่จุดสัมผัส (Fig.2)
  3. จัดเก็บเครื่องมือในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่น และละอองน้ำมัน