JSR GROUP 

กับงาน

งานกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

17/8/2561

เครื่องมือช่าง ega master

รวมภาพบรรยากาศภายในงานกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ของบริษัท นวโลหะไทย จำกัด ณ สระบุรี ??? ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ขอขอบคุณ ??? คุณลูกค้าทุกท่าน ที่มาร่วมออกบูธกับงานสัมมนาของเราในครั้งนี้

กับแบรนด์จากประเทศเสปน Ega Master
http://www.egamaster.com/ 
EGA Master Tools