JSR GROUP จัดงานสัมนาในห้วข้อ “SMART INSPECTION 4.0”

JSR GROUP งานสัมนา mitutoyo

รวมภาพบรรยากาศงาน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเป็กซ์ จำกัด และ บริษัท ศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท MITUTOYO (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “SMART INSPECTION 4.0” ณ บริษัท ศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จำกัด จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยครับ