เทคโนโลยีปรับตั้งเครื่องมือในการตัดชิ้นงานประสิทธิภาพสูงจาก HAIMER

ความสำเร็จของงานในสายพานการผลิตจำเป็นจะต้องมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง เพื่อให้ได้มาของคุณภาพการผลิต อุตสาหกรรมที่มีการตัดเฉือนการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อปรับตั้งเครื่องมือในการตัดชิ้นงานนั้นย่อมมีความสำคัญ เพราะจะส่งผลให้การตัดงานเป็นไปตามข้อกำหนดและได้คุณภาพตามมาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการผลิต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา HAIMER ในฐานะผู้นำตลาดของยุโรปในด้านเทคโนโลยีปรับตั้งเครื่องมือ ได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบแบบครบวงจรในด้านการจัดการเครื่องมือและหนึ่งในนั้นคือ UNO Automatic Drive

อุปกรณ์ปรับตั้งเครื่องมือประสิทธิภาพสูงจาก HAIMER   ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความแม่นยำให้กับงานตัดเฉือนของคุณทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรก อีกทั่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เพิ่มคุณภาพผิวสำเร็จของชิ้นงาน เพิ่มประสิทธิผลของการผลิต พร้อมทั้งเพิ่มความเชื่อถือให้กับการทำงานในทุกขั้นตอน โดยที่ไม่ต้องพึ่งความสามารถของผู้ควบคุม

เทคโนโลยีปรับตั้งเครื่องมือความเที่ยงตรงสูงระดับไฮเอนด์จาก จาก Haimer  ซีรี่ส์ UNO Automatic Drive จะช่วยให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถทำงานตามข้อกำหนดได้ด้วยความเที่ยงตรงตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้อย่ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คุณจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและประหยัดเวลาได้สูงสุด

สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องมืออุตสาหกรรมหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ที่ 02-327-0351-5, 02-734-4588 อีเมล์ marketing2@jsr.co.th และทางเว็บไซต์ www.jsr.co.th