JSR GROUP 

กับงาน

Modern Manufacturing Forum 2018

ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

รวมภาพบรรยากาศภายในงาน ? Modern Manufacturing Forum 2018 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสัมมนาบรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต 4.0 ซึ่งงานนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรทั่วไป (อาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย) ขอขอบคุณ ???คุณลูกค้าทุกท่าน ที่มาร่วมออกบูธกับงานสัมมนาของเราในครั้งนี้ ขอบคุณครับ #MMF 2018 ???

facebook : https://www.facebook.com/jsrimpex/