สัมภาษณ์พิเศษ กรรมการบริหาร JSR GROUP คุณอรรณพ จิโรจจาตุรนต์ | MEGATech