S.M.A.R.T. INSPECTION 4.0

by JSR GROUP

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า “Industry 4.0” คืออะไร?? และเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร??

S.M.A.R.T. Inspection by JSR GROUP

INDUSTRY 4.0 !!  คือยุคของการผสมผสานกันระหว่างระบบ “Automation” ในสายการผลิตกับ “Internet of Things” เข้าด้วยกัน ซึ่งในยุคปัจจุบันที่อุตสาหกรรมได้วิวัฒนาการโดยก้าวเข้าสู่ความเป็น INDUSTRY 4.0นั่นก็คือยุคแห่งการพัฒนาโรงงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้กลายเป็น “SMART FACTORY” โดยที่เครื่องจักรในสายการผลิตสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการ และควบคุมได้แบบ Real-time ผ่านระบบ Network ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และต้นทุนต่ำลงอย่างชัดเจน…

แล้วการที่จะเป็น “SMART FACTORY” ต้องทำอย่างไร??

ด้วย Concept “S.M.A.R.T. Inspection 4.0”  ของเรา JSR GROUP จะเป็น Solution ที่จะนำท่านไปสู่ Industry 4.0 เราจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ดังเช่นคำว่า

                                                       S        Simply

                                                       M       Measuring

                                                       A        Analysis

                                                       R        Real Time

                                                       T        Trustworthy

S.M.A.R.T. Inspection by JSR GROUP

ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลแบบ Real-Time ทำให้การเก็บ Data จากทุกเครื่องมือในโรงงานเป็นเรื่องง่าย

S.M.A.R.T. Inspection by JSR GROUP

S.M.A.R.T. Inspection by JSR GROUP

ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือและระบบการวัด “JSR GROUP” พร้อมให้คำปรึกษา

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “SOLUTIONS”ที่เราพร้อม SERVE ให้คุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

marketing@jsr.co.th

facebook >  https://www.facebook.com/jsrimpex

หรือ โทร. 02-327-0351-5 ต่อ 220