ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำงานอย่างขาดไม่ได้ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจึงมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ JSR GROUP ก็มองเห็นถึงสิ่งที่มากกว่าเพียงแค่เครื่องมือที่มีความทันสมัย แต่อีกสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือกระบวนการหลังการเก็บข้อมูล การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ แสดงผล และนำข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงเหล่าไปนั้นไปใช้ให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด

          กลุ่มบริษัทในเครือ JSR GROUP (ผู้นำเข้าเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพมาตรฐานสากล), บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ – Intermach ) จึงจับมือกันร่วมจัดงานสัมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ ‘DATA MANAGEMENT’ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยได้เดินทางไปพบกลับกลุ่มผู้ผลิตทางภาคเหนือ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาการอำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่  ซึ่งได้รับเกียรติจาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล (Data management) ทั้ง3ท่าน ได้แก่

 1. คุณกวี บุญสุวรรณ (Engineering Solution Manager)
 2. คุณอัฒพล สุริยันต์ (Assistant Manager – Engineering Solution Group)
 3. คุณยุพิน สุภาโชค (Application Engineer – Engineering Solution Group)

          ที่ได้มาให้ความรู้ละเทคนิคต่างๆดังนี้

 • การจัดการข้อมูลการวัดเพื่ออุตสาหกรรม 4.0
 • การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพในระบบสถิติ
 • เครื่องมือระบบดิจิตอล ผลการวัด และการจัดเก็บข้อมูล
 • การเชื่อมต่อผลการวัดจากเครื่องมือวัดละเอียดระบบดิจิตอลขนาดเล็ก
 • การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบันทึก และวิเคราะห์ผลการวัด
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลด้วยระบบโครงข่าย
 • นวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือวัดละเอียด (New Model)
 • เพิ่มประสิทธิภาพการวัดงานด้วยโปรแกรม MiCAT Planner

          JSR GROUP จึงขอขอบคุณกลุ่มผู้ผลิตทางภาคเหนือที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานสัมนากันอย่างมาย รวมทั้งผู้จัดงานและวิทยากรที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆนี้ หากท่านใดสนใจให้ JSR GROUP จัดกิจกรรมสัมนา หรืออบรมให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือขอคำแนะนำได้ที่ 02-327-0351 ต่อ 220