เรื่อง

mitutoyo

ไมโครมิเตอร์ความละเอียด 0.1 µm เครื่องแรกของโลก MDH-25M