เรื่อง

ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPERS : ดิจิตอลคาลิปเปอร์แบบสัมบูรณ์