เรื่อง

DIAL TEST INDICATORS : ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (ไดอัลอินดิเคเตอร์ปรับระดับ)